๏ปฟ หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรก For You ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝวกับ EX-MBA-KU ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต๏ฟฝ๏ฟฝาด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
                                                                                             
  เกี่ยวกับสมาคม
ประวัติสมาคม
ข้อบังคับสมาคม
ผู้บริหารสมาคม (ชุดปัจจุบัน)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ผู้บริหารชุดที่ 7
ผู้บริหารชุดที่ 6
ผู้บริหารชุดที่ 5
ผู้บริหารชุดที่ 4
ผู้บริหารชุดที่ 3
ผู้บริหารชุดที่ 2
ผู้บริหารชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)
  Search by
 
  Link ที่น่าสนใจอื่น ๆ
  Ex-MBA Web Site
Ex-MBA KU
Ex-MBA 6
Ex-MBA 13
Ex-MBA 14
Ex-MBA 15
Ex-MBA 16
Ex-MBA 17
  University
KU
CU
MU
TU
  Library
KU Library
CU Library
MU Library
TU Library
  Search Engine
Google Scholar
Vivisimo
Google
AltaVista
Yahoo
Live Search
  TV
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
ช่อง 11
ITV
UBC
  หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
ผู้จัดการ
คมชัดลึก
มติชน
The Nation
CNN
 
เกี่ยวกับสมาคม >> ผู้บริหารชุดที่ 1 (ชุดก่อตั้ง)    
คุณธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย
ประธานสมาคม EX-MBA-KU
รุ่นที่ 1

คุณเรืองเกียรติ วาทะพุกกณะ
รองประธานสมาคม ฯ
รุ่นที่ 3

ดร. วีระวัฒน์ เลิศวนวัฒนา
รองประธานสมาคม ฯ
รุ่นที่ 8

คุณอำนวย นาครัชตะอมร
รองประธานสมาคม ฯ
รุ่นที่ 5

คุณณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์
รองประธานสมาคม ฯ
รุ่นที่ 9

คุณวิกิจ ชัยหาญสวัสดิ์
เลขาธิการ
รุ่นที่ 1
ที่ปรึกษาสมาคมฯ
คุณสุธรรม แสงประทุม รุ่นที่ 10 คุณองอาจ คล้ามไพบูลย์ รุ่นที่ 10
เหรัญญิก
คุณวไลลักษณ์ สกุลภักดี รุ่นที่ 6
กรรมการ
คุณพงษ์ เรืองรัศมีเทพ รุ่นที่ 2 คุณพงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ รุ่นที่ 3
คุณปราสาท สืบวิสัย รุ่นที่ 4 พล.อ.ต.วัชระ ฤทธาคนี รุ่นที่ 5
คุณยุทธพงษ์ วัฒนะลาภา รุ่นที่ 7 คุณกฤษณ์ สุจเร รุ่นที่ 7
คุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง รุ่นที่ 10 คุณธีระศักดิ์ จตุรพรประสิทธิ์ รุ่นที่ 10

Copyright © Ex-MBA-K.U. 2005. All Rights Reserve.